Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 12 Fre 2019-03-22 v 12
8 - 13 FFFN25, FYST50 FFFN25-0115, FYST50-1511 Skriftlig tentamen, Tentamen Tentamen E4-fh, F4-es, F4-f, F4-hn, F4-nf, N4-hn, N4-nf MA 9D-E 2019-09-06 16:54
v 18 Fre 2019-05-03 v 18
14 - 19 ESSF20, FFFF01, FFFF05, FFFN25, FYST50 ESSF20-0117, FFFF01-0215, FFFF05-0110, FFFN25-0115, FYST50-1511 Komponentfysik, Elektroniska Material, Fasta tillståndets fysik, Skriftlig tentamen, Tentamen Omtentamen E2, E3-ki, E4-fh, F3, F4-es, F4-f, F4-hn, F4-nf, N2, N4-hn, N4-nf MA 9B-D 2019-09-06 16:54
 
Omtentamen
 
Tentamen