Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 23 Ons 2019-06-05 v 23
14 - 19 EXTP60 EXTP60-0115 Mikroskopi, Bio-imaging Tentamen BME4-sbh Lokal: inst. 2018-03-22 14:04
v 35 Ons 2019-08-28 v 35
14 - 19 EXTP60 EXTP60-0115 Mikroskopi, Bio-imaging Omtentamen BME4-sbh Lokal:inst 2018-03-22 14:05
 
Omtentamen
 
Tentamen