Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 13 Tis 2019-03-26 v 13
14 - 19 ABKA01 ABKA01-0115 Skriftlig tentamen Tentamen A2 Eden 025-026 2019-09-06 17:03
v 18 Lör 2019-05-04 v 18
8 - 13 ABKA01 ABKA01-0115 Skriftlig tentamen Omtentamen A2 V:O2 2019-09-06 17:40
v 34 Tis 2019-08-20 v 34
8 - 13 ABKA01 ABKA01-0115 Skriftlig tentamen Omtentamen A2 V:O2 2019-09-06 17:40
 
Omtentamen
 
Tentamen