Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Ons 2017-11-01 v 44
13 - 15 VVAN05 Dugga MWLU1, V4-vr, W4-vr KC:H Dugga VVAN05, DUGGA VVAN05 2018-01-26 14:30
v 2 Ons 2018-01-10 v 2
8 - 13 VVAN05 VVAN05-0317 Urbana vatten (tentamen 2) Tentamen MWLU1, V4-vr, W4-vr MA 10E-F 2018-03-19 14:06
v 15 Tors 2018-04-12 v 15
14 - 19 KETF01, KETF20, KETF30, KETN30, VVAF01, VVAN05 KETF01-0116, KETF20-0113, KETF30-0117, KETN30-0117, VVAF01-0109, VVAN05-0317 Transportprocesser, Kemitekniska processer, Energiteknik, Teori, VA-teknik, Urbana vatten (tentamen 2) Omtentamen B2, B4, B4-pt, K2-3, K4-p, K5-m, MBIO2, MWLU1, V2, V4-vr, W4-p, W4-vr Sparta:A-B 2018-05-04 10:42
 
Dugga
 
Omtentamen
 
Tentamen