Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 51 Mån 2017-12-18 v 51
8 - 13 FMAN60, MATC51 FMAN60-0117, MATC51-1601 Optimering, Skriftlig tentamen Tentamen BME4, D4, E4, F4-bs, F4-fm, F4-r, I3, M4, MATC51, Pi3-bs, Pi3-fm, Pi4-bem, Pi4-bg MH:333 For exchange students only 2017-10-18 09:22
v 2 Tors 2018-01-11 v 2
8 - 13 FMAN60, MATC51 FMAN60-0117, MATC51-1601 Optimering, Skriftlig tentamen Tentamen BME4, D4, E4, F4-bs, F4-fm, F4-r, M4, MATC51, Pi3-bs, Pi3-fm, Pi4-bem, Pi4-bg Kårhusets Gasquesal Tills. med FMAA25. OBS! Obligatorisk anmälan till tentamen mellan 4/12 - 18/12 2018-03-19 14:06
v 15 Ons 2018-04-11 v 15
14 - 19 FMAN60, MATC51 FMAN60-0117, MATC51-1601 Optimering, Skriftlig tentamen Omtentamen BME4, D4, E4, F4-bs, F4-fm, F4-r, I3, M4, MATC51, Pi3-bs, Pi3-fm, Pi4-bem, Pi4-bg MA 9D OBS! Obligatorisk anmälan till tentamen mellan 26/2 – 18/3 2018-05-04 10:42
v 35 Mån 2018-08-27 v 35
14 - 19 FMAN60, MATC51 FMAN60-0117, MATC51-1601 Optimering, Skriftlig tentamen Omtentamen F4-bs, F4-fm, F4-r, MATC51, Pi3-bs, Pi3-fm, Pi4-bem, Pi4-bg Vic:2B OBS! Obligatorisk anmälan till tentamen mellan 30/7 – 13/8, OBS!! Ny lokal! 2018-09-10 12:14
 
Omtentamen
 
Tentamen