Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 15 Tors 2018-04-12 v 15
14 - 19 FKFF01, FKFF05, FMFF30, FMFN01, FYSN17, FYST45 FKFF01-0109, FKFF05-0218, FMFF30-0117, FMFN01-0110, FYSN17-0711, FYST45-1001 Atmosfärskemi och -fysik, Skriftlig tentamen, Relativitetsteori, Tentamen, Atmosfärfysik och -kemi Omtentamen E4, F2, F4-aft, F4-es, F4-f, F4-nf, F4-tf, FYSN17, N4-nf, Pi2, W2 Sparta:D FMFN01/FYSN17 tenterar 3 timmar 2018-05-04 10:42
v 17 Tis 2018-04-24 v 17
15 - 17 FKFF05 Dugga F4-es, W2 Fys:H421-422 2018-03-28 09:01
v 22 Mån 2018-05-28 v 22
8 - 13 FKFF05, FYST45 FKFF05-0218, FYST45-1001 Skriftlig tentamen, Atmosfärfysik och -kemi Tentamen F4-es, W2 Vic:1A-B 2018-06-05 17:25
v 35 Mån 2018-08-27 v 35
8 - 13 FAFN10, FKFF05, FMFF30, FYST32, FYST45 FAFN10-0115, FKFF05-0218, FMFF30-0117, FYST32-0911, FYST45-1001 Skriftlig tentamen, Relativitetsteori, Tentamen, Atmosfärfysik och -kemi Omtentamen E4, E4-fh, F2, F4-es, F4-f, FYST32, Pi2, W2 Fys:H421 2017-10-26 08:21
 
Dugga
 
Omtentamen
 
Tentamen