Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 43 Tors 2017-10-26 v 43
14 - 19 FFFF10, FYSD13 FFFF10-0117, FYSD13-0911 Process- och komponenteknologi, Process- och komponentteknologi Tentamen E4-fh, E4-is, F4-hn, F4-nf, FYSD13, MSOC2, N3 Sparta:C-D 2018-01-26 14:23
v 14 Fre 2018-04-06 v 14
14 - 19 FFFF10, FMFN05, FYSD13, FYST13 FFFF10-0117, FMFN05-0109, FYSD13-0911, FYST13-0701 Process- och komponenteknologi, Kaos, Process- och komponentteknologi, Kaos i naturvetenskap och teknik Omtentamen BME4, E4-fh, E4-is, F4-hn, F4-nf, F4-tf, FYSD13, MSOC2, N3-4 Fys:H421 2017-03-31 08:10
v 34 Ons 2018-08-22 v 34
8 - 13 FFFF10, FFFN01, FMFN05, FYSD13, FYST13, FYST31 FFFF10-0117, FFFN01-0107, FMFN05-0109, FYSD13-0911, FYST13-0701, FYST31-0901 Process- och komponenteknologi, Avancerad framställning av nanostrukturer, Kaos, Process- och komponentteknologi, Kaos i naturvetenskap och teknik Omtentamen BME4, E4-fh, E4-is, F4-hn, F4-nf, F4-tf, FYSD13, FYST13, FYST31, MSOC2, N3, N4-hn, N4-nf Fys:H421 2017-10-26 10:48
 
Omtentamen
 
Tentamen