Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Mån 2017-10-23 v 43
14 - 19 EDAA65, EDAN26 EDAA65-0217, EDAN26-0216 Programmering, tentamen, Tentamen Tentamen C5-pv, D5-is, D5-pv, F4, M1, Pi4-pv, W3 Vic:2A-B OBS! För EDAA65 gäller att detta är en omtenta, EDAA65 tillsammans med EDAA20 2018-01-26 14:23
v 14 Lör 2018-04-07 v 14
8 - 13 EDAA65 EDAA65-0217 Programmering, tentamen Omtentamen M1, W3 MA 10E EDAA10, EDAA20, EDAA45, EDAA50, EDAA55 och EDA65. OBS! Deltagande i tentamen kräver godkända obligatoriska moment, Samtidigt som EDAA55, 2018-05-04 10:42
v 22 Ons 2018-05-30 v 22
8 - 13 EDAA20, EDAA65 EDAA20-0210, EDAA65-0217 Programmering, tentamen Omtentamen, Tentamen B4, K4, M1, MD1, W3 MA 10I-J, MA 9, Hela Tillsammans med EDAA55 + EDAA50 2018-06-05 17:25
v 34 Ons 2018-08-22 v 34
8 - 13 EDAA65 EDAA65-0217 Programmering, tentamen Omtentamen M1, W3 Vic:2C-D EDAA10, EDAA20, EDAA45 och EDAA50. OBS!! Ny lokal!, Samtidigt som EDAA55 2018-09-10 12:14
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp