Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Fre 2018-03-16 v 11
8 - 13 FAFA70 FAFA70-0217 Energi- och omvärldsfysik Tentamen W1 Vic:1C-D 2018-04-06 16:25
v 14 Fre 2018-04-06 v 14
8 - 13 FAFA70, FAFA75 FAFA70-0217, FAFA75-0117 Energi- och omvärldsfysik, Energi- och miljöfysik Omtentamen I1, W1 Sparta:C-D 2018-05-04 10:42
v 35 Lör 2018-09-01 v 35
8 - 13 FAFA70, FAFA75, FAFF20, FYST29 FAFA70-0217, FAFA75-0117, FAFF20-0109, FYST29-0801 Energi- och omvärldsfysik, Energi- och miljöfysik, Skriftlig tentamen, Multispektral avbildning Omtentamen BME4-bf, C4, D4-bg, E4-bg, F4-es, F4-f, FYST29, I1, Pi4, W1 Sparta:A-B OBS!! Ny lokal! 2018-10-11 14:39
 
Omtentamen
 
Tentamen