Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Mån 2018-01-08 v 2
8 - 13 MVKN65 MVKN65-0115 Kraftverksteknik Tentamen M4-en, W4-es Kårhusets Gasquesal Tills. med VFTN20 2018-03-19 14:06
v 15 Fre 2018-04-13 v 15
8 - 13 MVKN55, MVKN65, MVKN85 MVKN55-0113, MVKN65-0115, MVKN85-0117 Avancerade förbränningsmotorkoncept, Kraftverksteknik, Turbulent förbränning Omtentamen F5, M4-en, M4-tt, Pi5, W4-es M:L1 2018-05-04 10:42
v 35 Mån 2018-08-27 v 35
8 - 13 MMVF01, MMVF05, MVK030F, MVKN65 MMVF01-0417, MMVF05-0117, MVKN65-0115 Termodynamik och strömningslära, Värmeöverföring, Kraftverksteknik Omtentamen F4-bem, F4-es, M2-3, M4-en, MD2, MLIV1, Pi4-bem, W4-es M:L1-2 2018-09-10 12:14
 
Omtentamen
 
Tentamen