Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 5 Fre 2018-02-02 v 5
8 - 10 KOOA15 Dugga B1, K1 Sparta:B-D 2018-03-19 14:19
v 7 Fre 2018-02-16 v 7
8 - 10 KOOA15 Dugga B1, K1 MA 9A-E 2018-03-19 14:19
v 9 Fre 2018-03-02 v 9
8 - 10 KOOA15 Dugga B1, K1 MA 9A-E 2018-04-06 16:26
v 11 Lör 2018-03-17 v 11
8 - 13 KOOA15 KOOA15-0115 Obligatoriska moment Tentamen B1, K1 MA 10C, MA 8, Hela 2018-04-06 16:25
v 14 Tors 2018-04-05 v 14
8 - 13 KASA01, KASA10, KASF15, KASN10, KOOA05, KOOA15 KASA01-0117, KASA10-0117, KASF15-0117, KASN10-0117, KOOA05-0109, KOOA15-0115 Tentamen, Oorganisk kemi, Nanoanalys, Materialkemi, Allmän kemi, Obligatoriska moment Omtentamen B1-2, BI1, K1-2, K4-m, N3, N4-m, W2 MA 10B-E 2018-05-04 10:42
v 35 Tis 2018-08-28 v 35
8 - 13 KASA01, KASA10, KASF15, KASN10, KOOA05, KOOA15 KASA01-0117, KASA10-0117, KASF15-0117, KASN10-0117, KOOA05-0109, KOOA15-0115 Tentamen, Oorganisk kemi, Nanoanalys, Materialkemi, Allmän kemi, Obligatoriska moment Omtentamen B1-2, BI1, K1-2, K4-m, N3-4, N4-m, W2 Vic:3B-C OBS!! Ny lokal! 2018-09-10 12:14
 
Dugga
 
Omtentamen
 
Tentamen