Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Tis 2017-10-24 v 43
8 - 13 MVKN50 MVKN50-0113 Introduktion till förbränningsmotorer Tentamen M4-en, M4-tt, W4 MA 10B-C 2018-01-26 14:23
v 15 Tors 2018-04-12 v 15
8 - 13 MVKN50 MVKN50-0113 Introduktion till förbränningsmotorer Omtentamen M4-en, M4-tt, W4 M:L1 2018-05-04 10:42
v 35 Ons 2018-08-29 v 35
8 - 13 MVKN50 MVKN50-0113 Introduktion till förbränningsmotorer Omtentamen M4-en, M4-tt, W4 Inst 2017-03-23 10:34
 
Omtentamen
 
Tentamen