Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 40 Ons 2017-10-04 v 40
8 - 11 VVRF01 VVRF01-0107 Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter Tentamen MKAT2, MWLU1, V4-vr, W4-vr Sparta:C Ca 40 studenter 2018-01-26 14:21
v 15 Ons 2018-04-11 v 15
8 - 13 VVRF01, VVRN40 VVRF01-0107, VVRN40-0117 Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter, Strömning i naturliga vatten Omtentamen MKAT2, MWLU1-2, V4-vr, V5-vr, W4-vr, W5-vr V:N2 2018-05-04 10:42
 
Omtentamen
 
Tentamen