Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 43 Tis 2017-10-24 v 43
8 - 13 VTGN01 VTGN01-0111 Tentamen Tentamen V5-at, W5 MA 10H 2018-01-26 14:23
v 14 Tors 2018-04-05 v 14
8 - 13 VTGA01, VTGN01, VTGN10 VTGA01-0107, VTGN01-0111, VTGN10-0116 Teknisk geologi, Tentamen, Grundvattenteknik Omtentamen MWLU1, V1, V4-at, V4-vr, V5-at, W4-vr, W5 MA 10A 2018-05-04 10:42
 
Omtentamen
 
Tentamen