Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 11 Tis 2018-03-13 v 11
14 - 19 FAFN05, FYST21 FAFN05-0108, FYST21-0701 Ljus - materia växelverkan, Ljus-material växelverkan Tentamen F4-f, F4-tf, FYST21 Fys:H221 2017-10-26 08:19
v 34 Tis 2018-08-21 v 34
8 - 13 FAFF45, FAFN05, FYST21 FAFF45-0217, FAFN05-0108, FYST21-0701 Skriftlig tentamen, Ljus - materia växelverkan, Ljus-material växelverkan Omtentamen BME2, F4-f, F4-tf, FYST21 Fys:H421 2017-10-26 08:19
 
Omtentamen
 
Tentamen