Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 40 Fre 2017-10-06 v 40
10 - 12 FAFF10 Dugga F3 Kårhusets Gasquesal 2018-01-26 14:20
v 43 Fre 2017-10-27 v 43
14 - 19 FAFF10, FMFF15 FAFF10-0316, FMFF15-0110 Kvantformalism, Kvantmekanik och matematiska metoder Tentamen E4, F3, N4-hn, N4-nf Kårhusets Gasquesal 2018-01-26 14:23
v 51 Mån 2017-12-18 v 51
8 - 12 FAFF10 FAFF10-0416 Kärnfysik Tentamen F3 MA 10A-D 2018-01-26 14:23
v 2 Fre 2018-01-12 v 2
14 - 18 FAFF10 FAFF10-0516 Atomfysik Tentamen F3 Sparta:C-D 2018-03-19 14:06
v 14 Tis 2018-04-03 v 14
8 - 13 FAFF10, FAFF45 FAFF10-0416, FAFF45-0217 Kärnfysik, Skriftlig tentamen Omtentamen BME2, F3 Sparta:B OBS! FAFF10 4 timmar 2018-05-04 10:42
v 15 Ons 2018-04-11 v 15
8 - 13 FAFF10, FFFN01, FMFF15, FYST31 FAFF10-0316, FFFN01-0107, FMFF15-0110, FYST31-0901 Kvantformalism, Avancerad framställning av nanostrukturer, Kvantmekanik och matematiska metoder Omtentamen E4, E4-fh, F3, F4-hn, F4-nf, FYST31, N4-hn, N4-m, N4-nf MA 10A-B 2018-05-04 10:42
  Fre 2018-04-13
8 - 12 FAFF10 FAFF10-0516 Atomfysik Omtentamen F3 Sparta:B 2018-05-04 10:42
v 34 Tors 2018-08-23 v 34
8 - 13 FAFA80, FAFF10, FAFF30, FAFF40, FAFN35, FMFF01 FAFA80-0217, FAFF10-0416, FAFF30-0113, FAFF40-0116, FAFN35-0117, FMFF01-0109 Tillämpad vågrörelselära (teori), Kärnfysik, Våglära och optik, Medicinsk optik, Vektoranalys Omtentamen BME4-bf, D4, E3-ki, E4-mt, F1-3, F4-f, F4-mt, M1, N4, Pi1, Pi4 Sparta:C-D FAFF10 - 4 timmar!, OBS! FMFF01 - 3 timmar 2018-09-10 12:14
v 35 Tis 2018-08-28 v 35
8 - 13 FAFA05, FAFA55, FAFA65, FAFF10, FMFF15 FAFA05-0115, FAFA55-0212, FAFA65-0115, FAFF10-0316, FMFF15-0110 Fysik - Våglära, optik och atomfysik, Tentamen och inlämningsuppgifter, Fysik - Våglära och optik, Kvantformalism, Kvantmekanik och matematiska metoder Omtentamen BME1, E4, F1, F3, N1, N4-hn, N4-nf Vic:2C-D OBS!! Ny lokal! 2018-09-10 12:14
  Fre 2018-08-31
8 - 12 FAFF10 FAFF10-0516 Atomfysik Omtentamen F3 Fys:H421 2017-03-17 08:10
 
Dugga
 
Omtentamen
 
Tentamen