Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 1 Fre 2018-01-05 v 1
8 - 13 EIEN10 EIEN10-0111 Vindkraftsystem Tentamen E4-em, F4-es, M4-en, W5-es MA 8, Hela 60 platser 2018-03-19 14:06
v 35 Fre 2018-08-31 v 35
14 - 19 EIEN10 EIEN10-0111 Vindkraftsystem Omtentamen E4-em, F4-es, M4-en, W5-es M:Q 2018-09-10 12:14
 
Omtentamen
 
Tentamen