Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 50 Tis 2016-12-13 v 50
8 - 10 FMAN45 FMAN45-0116 Maskininlärning Tentamen D4-bg, D4-pv, E4, F4, Pi4 MA 9A-E Endast för överbetyg 2016-11-14 10:58
 
Tentamen