Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 22 Fre 2017-06-02 v 22
14 - 19 EEMN26 EEMN26-0117 Tentamen Tentamen BME4-bf, F4-mt, N4-nbm E:1328 30 platser 2017-04-24 15:52
v 34 Fre 2017-08-25 v 34
8 - 13 EEMN26, ETIF20 EEMN26-0117, ETIF20-0114 Tentamen, E-hälsa Omtentamen BME3, BME4-bf, F4-mt, N4-nbm E:1328 2016-09-29 18:47
 
Omtentamen
 
Tentamen