Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Fre 2017-03-17 v 11
14 - 19 FAFA60, FAFF25 FAFA60-0116, FAFF25-0313 Fotonik Tentamen C1, C3, C4-ki, D1, D3, D4-ki Vic:2-HELA, Vic:3-HELA 300 platser 2018-01-26 14:15
v 16 Lör 2017-04-22 v 16
8 - 13 FAFA60, FAFF25 FAFA60-0116, FAFF25-0313 Fotonik Omtentamen C1, C3, C4-ki, D1, D3, D4-ki Vic:3-HELA 140 platser 2018-01-26 14:15
v 33 Fre 2017-08-18 v 33
14 - 19 FAFA60, FAFF25 FAFA60-0116, FAFF25-0313 Fotonik Omtentamen C1, C3, C4-ki, D1, D3, D4-ki MA 9A-D 2017-11-15 12:44
 
Omtentamen
 
Tentamen