Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 22 Tors 2017-06-01 v 22
8 - 13 FRTN30 FRTN30-0115 Tentamen Tentamen D4, E4-ra, F4-r, I4, I4-fir, Pi4-bg Sparta:D 40 platser 2017-11-15 12:44
v 34 Tis 2017-08-22 v 34
8 - 13 FRTN30 FRTN30-0115 Tentamen Omtentamen D4, E4-ra, F4-r, I4, I4-fir, Pi4-bg MA 9E 2017-11-15 12:44
 
Omtentamen
 
Tentamen