Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Mån 2017-01-09 v 2
14 - 19 EDAF30 EDAF30-0114 Tentamen Tentamen IDA3, IEA3 3T C548 2017-11-15 12:44
v 16 Tors 2017-04-20 v 16
14 - 19 EDAF30 EDAF30-0114 Tentamen Omtentamen IDA3, IEA3 3T E230 Tills m EDA698 2017-11-15 12:47
v 33 Ons 2017-08-16 v 33
8 - 13 EDAF20, EDAF30 EDAF20-0212, EDAF30-0114 Tentamen Omtentamen IDA2-3, IEA2-3 3T C525 Samtidigt som EDA216 2017-11-15 12:44
 
Omtentamen
 
Tentamen