Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 43 Tis 2016-10-25 v 43
8 - 13 VTGN01 VTGN01-0111 Tentamen Tentamen V5-at, W5 MA 10B 2016-09-29 21:59
v 51 Ons 2016-12-21 v 51
8 - 13 VTGA01, VTGA05, VTGF01, VTGF05, VTGN01 VTGA01-0107, VTGA05-0108, VTGF01-0117, VTGF05-0111, VTGN01-0111 Teknisk geologi, Tentamen, Geoteknologi Omtentamen BI2, V1, V3, V5-at, W1, W5 MA 9A 2016-10-26 10:36
 
Omtentamen
 
Tentamen