Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Mån 2016-10-24 v 43
14 - 19 VTGA01 VTGA01-0107 Teknisk geologi Tentamen V1 Vic:3B-D 110 pers. 2016-09-29 21:21
v 51 Ons 2016-12-21 v 51
8 - 13 VTGA01, VTGA05, VTGF01, VTGF05, VTGN01 VTGA01-0107, VTGA05-0108, VTGF01-0117, VTGF05-0111, VTGN01-0111 Teknisk geologi, Tentamen, Geoteknologi Omtentamen BI2, V1, V3, V5-at, W1, W5 MA 9A 2016-10-26 10:36
v 34 Ons 2017-08-23 v 34
8 - 13 VTGA01, VTGA05, VTGF01, VTGN10 VTGA01-0107, VTGA05-0108, VTGF01-0117, VTGN10-0116 Teknisk geologi, Tentamen, Grundvattenteknik Omtentamen MWLU1, V1, V3, V4-at, V4-vr, W1, W4-vr MA 10A 2017-11-15 12:43
 
Omtentamen
 
Tentamen