Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Fre 2017-03-17 v 11
8 - 13 TEK070, TEK255 TEK070-0101, TEK255-0104 Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö, Miljörätt Tentamen BI3, E4, EXTG70-18V, L3, RH4-rh, TEK070-17V Vic:3B-D Tentamen. Lokal Victoriastadion 3B-D, adress Loviastigen 2-4. 2017-11-15 12:44
v 16 Ons 2017-04-19 v 16
8 - 13 GEMA60, TEK070, TEK255 GEMA60-0107, TEK070-0101, TEK255-0104 Juridik för tekniker, Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö, Miljörätt Omtentamen BI3, E4, EXTG70-18V, GEMA60-16H, L3, RH4-rh, TEK070-17V Omtentamen. Lokal Eden 25, adress Paradisgatan 5. 2016-12-27 11:08
v 34 Ons 2017-08-23 v 34
8 - 13 GEMA60, TEK070, TEK255 GEMA60-0107, TEK070-0101, TEK255-0104 Juridik för tekniker, Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö, Miljörätt Omtentamen BI3, E4, EXTG70-18V, GEMA60-16H, GEMA60-17V, L3, RH4-rh, TEK070-17V Sparta:D Omtentamen. Lokal Sparta D, adress Tunavägen 39. 2017-11-15 12:44
 
Omtentamen
 
Tentamen