Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 4 Ons 2017-01-25 v 4
10 - 12 MVKN20 Dugga E4, F4-es, I4, M4-en, W4-es M:X2a-b 2017-11-15 12:52
v 5 Ons 2017-02-01 v 5
10 - 12 MVKN20 Dugga E4, F4-es, I4, M4-en, W4-es M:X2a-b 2017-11-15 12:52
v 7 Ons 2017-02-15 v 7
10 - 12 MVKN20 Dugga E4, F4-es, I4, M4-en, W4-es M:X2a-b 2017-11-15 12:52
v 11 Mån 2017-03-13 v 11
8 - 11 MVKN20 MVKN20-0111 Energianvändning Tentamen F4-es, M4-en, W4-es Sparta:B 30 platser 2017-11-15 12:45
v 23 Tors 2017-06-08 v 23
8 - 13 MMV211, MVKN20, MVKN35, MVKN55, MVKN60 MMV211-0197, MVKN20-0111, MVKN35-0111, MVKN55-0113, MVKN60-0114 Strömningslära, Energianvändning, Energimarknader, Avancerade förbränningsmotorkoncept, Turbomaskinernas teori Omtentamen E4, F4-bem, F4-es, I3, M4-en, M4-tt, M5-en, Pi4-bem, W4-es M:L1-2 MVKN35 08:00-11:00 MVKN20 08:00-11:00 2017-11-15 12:45
v 34 Ons 2017-08-23 v 34
8 - 13 MMVF01, MVKF01, MVKF15, MVKN20, MVKN50 MMVF01-0408, MVKF01-0109, MVKF15-0110, MVKN20-0111, MVKN50-0113 Termodynamik och strömningslära, Energi och miljö i hållbar utveckling, Grundläggande fordonssystem, Energianvändning, Introduktion till förbränningsmotorer Omtentamen E4, F4-es, I4, M2-3, M4-en, M4-tt, MD2-3, W4-es M:L1-2 MVKN20 08:00-11:00 2017-11-15 12:43
 
Dugga
 
Omtentamen
 
Tentamen