Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Tis 2017-03-14 v 11
8 - 13 MMV031 MMV031-0105 Värmeöverföring Tentamen F4-bem, M3, MLIV1, Pi4-bem MA 8, Hela Tills. med MVKN60 2018-01-26 14:15
v 23 Ons 2017-06-07 v 23
8 - 13 MMV031, MMVF01, MVKF01, MVKN65 MMV031-0105, MMVF01-0417, MVKF01-0109, MVKN65-0115 Värmeöverföring, Termodynamik och strömningslära, Energi och miljö i hållbar utveckling, Kraftverksteknik Omtentamen F4-bem, M2-3, M4-en, MD2-3, MLIV1, Pi4-bem, W4-es Sparta:C 2017-11-15 12:43
v 33 Mån 2017-08-14 v 33
14 - 19 MMV031, MVKN25 MMV031-0105, MVKN25-0112 Värmeöverföring, Miljövänlig elproduktion Omtentamen F4-bem, M3, M4-en, MLIV1, Pi4-bem, W4-es M:L2 2017-11-15 12:45
 
Omtentamen
 
Tentamen