Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Tis 2017-01-10 v 2
8 - 13 MIOF10 MIOF10-0110 Material- och produktionsstyrning Tentamen E4-pla, I4-lf, I4-pr, M4-lp, MLOG1 MA 8A-C 70 platser 2017-11-15 12:43
v 16 Fre 2017-04-21 v 16
8 - 13 MIOF10 MIOF10-0110 Material- och produktionsstyrning Omtentamen E4-pla, I4-lf, I4-pr, M4-lp, MLOG1 Sparta:C 2017-11-15 12:43
v 34 Fre 2017-08-25 v 34
8 - 13 MIOF10 MIOF10-0110 Material- och produktionsstyrning Omtentamen E4-pla, I4-lf, I4-pr, M4-lp, MLOG1 Sparta:D 15 platser 2017-11-15 12:43
 
Omtentamen
 
Tentamen