Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Mån 2017-03-13 v 11
14 - 19 MIO040 MIO040-0115 Tentamen Tentamen B4, C4, D4, E4-pla, F4, K4, M3, MD4, Pi4 MA 8, Hela 2018-01-26 14:15
v 16 Tors 2017-04-20 v 16
14 - 19 MIO040 MIO040-0115 Tentamen Omtentamen B4, C4, D4, E4-pla, F4, K4, M3, MD4, Pi4 MA 8B 2017-11-15 12:45
v 22 Mån 2017-05-29 v 22
8 - 13 MIO040 MIO040-0115 Tentamen Tentamen B4, C4, D4, F4, I2, K4, Pi4 MA 10A-D 2017-11-15 12:43
v 33 Ons 2017-08-16 v 33
8 - 13 MIO040 MIO040-0115 Tentamen Omtentamen B4, C4, D4, E4-pla, F4, I2, K4, M3, MD4, Pi4 MA 10A Tentamen i Ind.ek FK 2017-11-15 13:05
 
Omtentamen
 
Tentamen