Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Lör 2016-10-29 v 43
8 - 13 FMSF10, MASC04 FMSF10-0115, MASC04-0705 Tentamen Tentamen BME4-sbh, C4-ks, C4-ssr, D4-bg, D4-ssr, E4-bg, E4-ss, F4-bg, F4-bm, F4-fm, F4-r, F4-ss, I4-fir, MASC04-16H, Pi3 Vic:2-HELA 2016-09-29 21:51
v 51 Tors 2016-12-22 v 51
14 - 19 FMSF10, MASC04 FMSF10-0115, MASC04-0705 Tentamen Omtentamen BME4-sbh, C4-ks, C4-ssr, D4-ssr, E4-bg, E4-ss, F4-bg, F4-bm, F4-fm, F4-r, F4-ss, I4-fir, MASC04-16H, MWIR1, Pi3 MA 9B-C Tills m FMSN25/MASM24 2016-11-10 11:16
v 33 Tors 2017-08-17 v 33
8 - 13 FMSF10, MASC04 FMSF10-0115, MASC04-0705 Tentamen Omtentamen BME4-sbh, C4-ks, C4-ssr, D4-bg, D4-ssr, E4-bg, E4-ss, F4-bg, F4-bm, F4-fm, F4-r, F4-ss, I4-fir, MWIR1, Pi3 MA 10A Tills m FMSN25/MASM24 2017-11-15 12:44
 
Omtentamen
 
Tentamen