Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 1 Tis 2017-01-03 v 1
8 - 13 FMS065, FMS086, FMS140, FMS155, MASB02, MASM15 FMS065-0109, FMS086-0115, FMS140-0115, FMS155-0116, MASB02-0706, MASM15-0703 Tentamen, Tenta Omtentamen B3, BME3-4, C4-sec, D4, F4-fm, I4-fir, K3, MASB02, Pi4, Pi4-biek, Pi4-fm, RH4-rh, W3 MA 8, Hela 2018-01-26 14:15
v 22 Fre 2017-06-02 v 22
14 - 19 FMS155, MASM15 FMS155-0116, MASM15-0703 Tentamen, Tenta Tentamen D4, F4-fm, I4-fir, Pi4-biek, Pi4-fm Sparta:B-C 60 platser 2017-11-15 12:44
v 33 Lör 2017-08-19 v 33
8 - 13 FMS012, FMS155, FMSF05, FMSF20, FMSN15, MASB03, MASC01, MASM15, MASM23 FMS012-0115, FMS155-0116, FMSF05-0116, FMSF20-0115, FMSN15-0116, MASB03-0705, MASC01-0702, MASM15-0703, MASM23-0703 Tentamen, Tenta Omtentamen C3, C3-ki, D3, D3-ki, E3, E4-ki, F3, F4-fm, F5-fm, I2, I4-fir, I5-fir, Pi2, Pi4-biek, Pi4-fm Vic:2A-B 2017-11-15 12:43
 
Omtentamen
 
Tentamen