Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 51 Mån 2016-12-19 v 51
8 - 12 FMNN10 FMNN10-0109 Numeriska metoder för differentialekvationer Tentamen BME4, F3, I4, Pi3 MA 9A-E OBS, obligatorisk anmälan, 28/11 2016 – 13/12 2016 2016-09-29 23:57
v 16 Tis 2017-04-18 v 16
14 - 18 FMNN10 FMNN10-0109 Numeriska metoder för differentialekvationer Omtentamen BME4, F3, I4, Pi3 MA 8B OBS, obligatorisk anmälan, 27/3 2017 – 10/4 2017 2017-11-15 12:44
v 34 Mån 2017-08-21 v 34
8 - 12 FMNN10 FMNN10-0109 Numeriska metoder för differentialekvationer Omtentamen BME4, F3, I4, Pi3 Vic:2B Anmälan, 24/7 2017 – 7/8 2017 2017-11-15 12:45
 
Omtentamen
 
Tentamen