Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Fre 2017-03-17 v 11
14 - 19 FMFF01 FMFF01-0109 Vektoranalys Tentamen F2 Sparta:C-D 2017-11-15 12:43
v 16 Lör 2017-04-22 v 16
8 - 13 FMFF01 FMFF01-0109 Vektoranalys Omtentamen F2 MA 10C-D Tills med FFFF01/FFFF05 2017-11-15 12:45
v 33 Ons 2017-08-16 v 33
8 - 13 FAF260, FAFF30, FAFF40, FMFF01 FAF260-0110, FAFF30-0113, FAFF40-0116, FMFF01-0109 Tillämpad vågrörelselära (teori), Våglära och optik, Vektoranalys Omtentamen F1-2, M1, Pi1 Sparta:C-D 2017-11-15 12:43
 
Omtentamen
 
Tentamen