Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Fre 2016-10-28 v 43
14 - 19 FMA645 FMA645-0107 Algebra Tentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T C163, 3T C525, 3T C548, 3T E210, 3T E230 OBS, obligatorisk anmälan, 3/10 2016 – 17/10 2016 2017-11-15 12:44
v 1 Tis 2017-01-03 v 1
8 - 13 FMA645 FMA645-0107 Algebra Omtentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T E210, 3T E230 OBS, obligatorisk anmälan, 28/11 2016 – 13/12 2016 2017-11-15 12:44
v 2 Lör 2017-01-14 v 2
9 - 14 FMA645 FMA645-0207 Analys 1 Tentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T C163, 3T C525, 3T C548, 3T E210, 3T E230 OBS, obligatorisk anmälan, 12/12 2016 – 2/1 2017 2017-11-15 12:44
v 11 Lör 2017-03-18 v 11
9 - 14 FMA645 FMA645-0307 Analys 2 Tentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T C163, 3T C525, 3T C548, 3T E210, 3T E230 OBS, obligatorisk anmälan, 20/2 2017 – 6/3 2017 2017-11-15 12:44
v 16 Lör 2017-04-22 v 16
9 - 14 FMA645 FMA645-0207 Analys 1 Omtentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T E210, 3T E224, 3T E230 OBS, obligatorisk anmälan, 27/3 2017 – 10/4 2017 2017-11-15 12:44
v 23 Fre 2017-06-09 v 23
8 - 13 FMA645 FMA645-0307 Analys 2 Omtentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T E210, 3T E230 OBS, obligatorisk anmälan, 15/5 2017 – 29/5 2017 2017-11-15 12:44
v 33 Ons 2017-08-16 v 33
8 - 13 FMA645 FMA645-0107 Algebra Omtentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T E210 Anmälan, 24/7 2017 – 7/8 2017 2017-11-15 12:44
  Fre 2017-08-18
14 - 19 FMA645 FMA645-0307 Analys 2 Omtentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T E210, 3T E230 Anmälan, 24/7 2017 – 7/8 2017 2017-11-15 12:44
v 34 Lör 2017-08-26 v 34
9 - 14 FMA645 FMA645-0207 Analys 1 Omtentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T E210, 3T E230 Anmälan, 24/7 2017 – 7/8 2017 2017-11-15 12:44
 
Omtentamen
 
Tentamen