Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 51 Tis 2016-12-20 v 51
8 - 13 FMA051 FMA051-0196 Optimering Tentamen F4-bs, F4-fm, F4-r, I3, Pi3-bs, Pi3-fm, Pi4-bem, Pi4-bg OBS, obligatorisk anmälan, 28/11 2016 – 13/12 2016, MEN bara till expedition@math.lth.se, OBS! Endast för utbytesstud. 2016-11-14 10:42
v 2 Tors 2017-01-12 v 2
8 - 13 FMA051 FMA051-0196 Optimering Tentamen F4-bs, F4-fm, F4-r, Pi3-bs, Pi3-fm, Pi4-bem, Pi4-bg Vic:3A-B OBS, obligatorisk anmälan, 12/12 2016 – 2/1 2017 2017-11-15 12:43
v 16 Tis 2017-04-18 v 16
14 - 19 FMA051 FMA051-0196 Optimering Omtentamen F4-bs, F4-fm, F4-r, Pi3-bs, Pi3-fm, Pi4-bem, Pi4-bg MA 8C OBS, obligatorisk anmälan, 27/3 2017 – 10/4 2017 2017-11-15 12:43
 
Omtentamen
 
Tentamen