Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 51 Tors 2016-12-22 v 51
14 - 19 FKFF01, FYST45 FKFF01-0109, FYST45-1001 Atmosfärskemi och -fysik, Atmosfärfysik och -kemi Omtentamen Atmosfärsfysik och -kemi, F4-es, W2 Fys:H421 Tills med FFFN01/FYST31 2016-09-29 21:24
v 22 Mån 2017-05-29 v 22
8 - 13 FKFF01, FYST45 FKFF01-0109, FYST45-1001 Atmosfärskemi och -fysik, Atmosfärfysik och -kemi Tentamen Atmosfärsfysik och -kemi, F4-es, W2 Vic:3A-B 2017-11-15 12:44
v 33 Tors 2017-08-17 v 33
8 - 13 FKFF01, FMF061, FYST45 FKFF01-0109, FMF061-0104, FYST45-1001 Atmosfärskemi och -fysik, Relativitetsteori, Atmosfärfysik och -kemi Omtentamen Atmosfärsfysik och -kemi, E4, F2, F4-es, Pi2, W2 Fys:H221 2016-09-29 18:46
 
Omtentamen
 
Tentamen