Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Tors 2017-01-12 v 2
8 - 13 FFFN05 FFFN05-0109 Nanomaterial - Termodynamik och kinetik Tentamen K4-m, N4-m Fys:H421 2016-09-29 21:21
v 16 Fre 2017-04-21 v 16
8 - 13 FFFN05, FYST40 FFFN05-0109, FYST40-0901 Nanomaterial - Termodynamik och kinetik, Nanomaterial - termodynamik och kinetik Omtentamen K4-m, N4-m Fys:H421 Tills med FMFF05, FMF150 2016-12-02 11:35
 
Omtentamen
 
Tentamen