Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 43 Fre 2016-10-28 v 43
8 - 13 FFF110, FYSD13 FFF110-0116, FYSD13-0901 Process- och komponenteknologi, Process- och komponentteknologi Tentamen E4-fh, E4-is, F4-hn, F4-nf, FYSD13-16H, MSOC2, N3 Sparta:A-B 2016-09-29 21:20
v 1 Tis 2017-01-03 v 1
8 - 13 FFF110, FYSD13 FFF110-0116, FYSD13-0901 Process- och komponenteknologi, Process- och komponentteknologi Omtentamen E4-fh, E4-is, F4-hn, F4-nf, FYSD13-16H, MSOC2, N3 Fys:H221 2016-09-29 21:20
v 33 Fre 2017-08-18 v 33
8 - 13 FFF110, FMFN05, FYSD13 FFF110-0116, FMFN05-0109, FYSD13-0901 Process- och komponenteknologi, Kaos, Process- och komponentteknologi Omtentamen BME4, E4-fh, E4-is, F4-hn, F4-nf, F4-tf, FYSD13-16H, MSOC2, N3-4 Fys:H421 2016-09-29 18:46
 
Omtentamen
 
Tentamen