Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 2 Fre 2017-01-13 v 2
8 - 13 FFF042 FFF042-0114 Skriftlig tentamen Tentamen E4, F4, F4-nf, N4-nf, N5-hn Fys:H421 2016-09-29 21:21
v 16 Tis 2017-04-18 v 16
8 - 13 FAFA05, FAFA55, FAFA65, FFF042, FYST24 FAFA05-0115, FAFA55-0212, FAFA65-0115, FFF042-0114, FYST24-0701 Fysik - Våglära, optik och atomfysik, Tentamen och inlämningsuppgifter, Fysik - Våglära och optik, Skriftlig tentamen, Fysiken för lågdimensionella system Omtentamen BME1, E4, F1, F4, F4-nf, FYST24, N1, N4-nf, N5-hn Sparta:C 2017-11-15 12:44
 
Omtentamen
 
Tentamen