Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 22 Tis 2017-05-30 v 22
14 - 19 FAFN10, FYST32 FAFN10-0115, FYST32-0911 Skriftlig tentamen, Tentamen Tentamen E4-fh, F4-f Fys:H221 2016-12-02 11:37
v 34 Mån 2017-08-21 v 34
8 - 13 FAFF45, FAFN10 FAFF45-0217, FAFN10-0115 Skriftlig tentamen Omtentamen BME2, E4-fh, F4-f Fys:H421 Tills med FAFN05/FYST21 2017-03-27 08:31
 
Omtentamen
 
Tentamen