Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Mån 2017-03-13 v 11
8 - 13 FAFN05, FYST21 FAFN05-0108, FYST21-0701 Ljus - materia växelverkan, Ljus-material växelverkan Tentamen F4-f, F4-tf Fys:H421 2016-09-29 20:04
v 34 Mån 2017-08-21 v 34
8 - 13 FAFN05, FYST21 FAFN05-0108, FYST21-0701 Ljus - materia växelverkan, Ljus-material växelverkan Omtentamen F4-f, F4-tf Fys:H421 Tills med FAFF45 + FAFN10 2017-03-27 08:30
 
Omtentamen
 
Tentamen