Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 43 Tors 2016-10-27 v 43
8 - 13 FAFF01, FYST43 FAFF01-0107, FYST43-0901 Optik och optisk design Tentamen BME4-bf, E4-fh, F4-aft, F4-f, FYST43, N4 Fys:H421 2016-09-29 23:48
v 1 Ons 2017-01-04 v 1
8 - 13 FAFF01, FYST43 FAFF01-0107, FYST43-0901 Optik och optisk design Omtentamen BME4-bf, E4-fh, F4-aft, F4-f, FYST43, N4 Fys:H421 2016-09-29 23:48
 
Omtentamen
 
Tentamen