Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 47 Mån 2016-11-21 v 47
8 - 12 FAFA10 FAFA10-0116 Kvantmekanik med kontrollskrivning Kontrollskrivning E4, N2 MA 9A-C Lokal f ca 60 önskas, MA el Sp 2016-09-29 22:37
 
Kontrollskrivning