Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Tis 2016-10-25 v 43
8 - 13 FAF080 FAF080-0210 Skriftlig tentamen Tentamen BME5-bf, F4-es, F4-f, F4-mt, N5-m Kårhusets Gasquesal Tills m VBFF01 + VSMN35 2016-09-29 22:18
v 1 Tis 2017-01-03 v 1
8 - 13 FAF080 FAF080-0210 Skriftlig tentamen Omtentamen BME5-bf, F4-es, F4-f, F4-mt, N5-m Fys:H421 Tills med ESS030 2016-09-29 21:50
 
Omtentamen
 
Tentamen