Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Mån 2017-03-13 v 11
14 - 19 ETIN10 ETIN10-0111 Kanalmodellering för trådlös kommunikation Tentamen BME4, C4-ks, D4, E4-ks, MSOC2, MWIR1 Sparta:A 2017-11-15 12:45
v 16 Ons 2017-04-19 v 16
14 - 19 ETIN10 ETIN10-0111 Kanalmodellering för trådlös kommunikation Omtentamen BME4, C4-ks, D4, E4-ks, MSOC2, MWIR1 E:2517 Tills m EITF20 2017-02-28 07:52
v 33 Ons 2017-08-16 v 33
14 - 19 ETIN10 ETIN10-0111 Kanalmodellering för trådlös kommunikation Omtentamen BME4, C4-ks, D4, E4-ks, MSOC2, MWIR1 E:2311 Tills m ETIA10 2016-09-29 18:46
 
Omtentamen
 
Tentamen