Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Mån 2017-01-09 v 2
8 - 13 ETEF05 ETEF05-0113 Elenergiteknik Tentamen IEA2 3T E413 2017-11-15 12:45
v 16 Tis 2017-04-18 v 16
8 - 13 ETEF05 ETEF05-0113 Elenergiteknik Omtentamen IEA2 3T E210 Tills m TBAA01 och VTVA50 2017-11-15 12:45
v 33 Mån 2017-08-14 v 33
8 - 13 ETEF05 ETEF05-0113 Elenergiteknik Omtentamen IEA2 3T C525 Tills m EDAA30 2017-11-15 12:47
 
Omtentamen
 
Tentamen