Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 46 Mån 2016-11-14 v 46
8 - 10 ESS050 Dugga D4-dpd, E3, E4-ki Sparta:B, Sparta:D 2016-09-29 23:50
v 2 Mån 2017-01-09 v 2
8 - 13 ESS050 ESS050-0103 Skriftlig tentamen Tentamen D4-dpd, E3, E4-ki MA 8, Hela 2018-01-26 14:15
v 16 Tis 2017-04-18 v 16
14 - 19 ESS050 ESS050-0103 Skriftlig tentamen Omtentamen D4-dpd, E3, E4-ki MA 9D Tills m ETIN55 2017-11-15 12:45
v 33 Mån 2017-08-14 v 33
8 - 13 ESS050, ETT051 ESS050-0103, ETT051-0116 Skriftlig tentamen, Tentamen Omtentamen C3, C4-ki, D4-dpd, D4-ks, D4-ssr, E3, E4-ki, E4-ks, F4-f, MWIR1, Pi4-ssr E:2311 2017-03-27 15:26
 
Dugga
 
Omtentamen
 
Tentamen