Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 1 Tis 2017-01-03 v 1
8 - 13 ESS030 ESS030-0111 Komponentfysik Omtentamen D4, E2, E3-ki Fys:H421 Tills med FAF080 2016-09-29 21:50
v 22 Mån 2017-05-29 v 22
8 - 13 ESS030 ESS030-0111 Komponentfysik Tentamen D4, E2, E3-ki Vic:3C-D 2017-11-15 12:44
v 33 Tis 2017-08-15 v 33
14 - 19 ESS030, FFFF01, FFFF05 ESS030-0111, FFFF01-0215, FFFF05-0110 Komponentfysik, Elektroniska Material, Fasta tillståndets fysik Omtentamen D4, E2, E3-ki, F3, N2, Pi4 MA 8A-B 2017-11-15 12:43
 
Omtentamen
 
Tentamen