Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 1 Tis 2017-01-03 v 1
8 - 13 EIEF10 EIEF10-0114 Elmaskiner och drivsystem Omtentamen IEA2 3T C522 5 pl, Tills med VVBF30 2017-11-15 12:45
v 22 Fre 2017-06-02 v 22
8 - 13 EIEF10 EIEF10-0114 Elmaskiner och drivsystem Tentamen IEA2 3T E413 2017-11-15 12:45
v 34 Fre 2017-08-25 v 34
8 - 13 EIEF10 EIEF10-0114 Elmaskiner och drivsystem Omtentamen IEA2 3T C672 2017-11-15 12:45
 
Omtentamen
 
Tentamen