Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 22 Fre 2017-06-02 v 22
8 - 13 EEMN01 EEMN01-0110 Mikrosensorer Tentamen BME4, D4, E4-ss, F4-nf, F4-ss, MSOC2, N4-nf E:1328 Frivillig 2016-09-29 18:45
 
Tentamen